En skola för dig

Lunds Fordonstekniska Gymnasium är en liten skola där du som elev inte är en i mängden. Elever, lärare, elevhälsoteam och rektor har nära och god kontakt. Våra duktiga och engagerade lärare hjälper dig att lyckas med dina studier.

Hos oss kan du läsa Fordons- och transportprogrammet och inriktningen Personbil. Vi har även lärlingsutbildning vilket innebär att en stor del av utbildningen sker på en arbetsplats, minst 3 dagar i veckan sett över hela utbildningen. Som lärling läser man all teori samt gör en del praktiska moment på skolan. Man är lärling hos någon av de samarbetspartners vi har god kontakt med och skulle man ha önskemål på en arbetsplats vi inte arbetar med idag går det också att lösa.

Har man inte tillräckligt med godkända betyg från grundskolan kan man läsa ett Introduktionsprogram och sedan tidigare har vi Programinriktat individuellt val och nytt från höstterminen 2017 är att vi även har Yrkesintroduktion i mån av plats.