Skolledning

Daniela Cvetanovski

Rektor
E-post: daniela@lftg.se
Telefon: 046 – 15 16 85
Mob: 0707222966

Natallia Rai

Biträdande rektor
E-post: natallia@lftg.se
Telefon: 046 – 15 15 83
Mob: 072 401 45 58