Personal A-Ö

Adrian Lekenmyr

Lärare
Undervisar i idrott & hälsa.
E-post: Adrian@ihlakademi.se
Telefon: 0708932500

 

 

 

 

Britt Erdling

Skolsköterska
E-post: skolskoterska@lftg.se
Telefon: 046 – 288 70 75

 

Camilla Håkansson

Skolkurator
E-post: kurator@lftg.se
Telefon: 046 – 288 70 75

 

Carl Österlund

Lärare
Undervisar i engelska & historia.
E-post Carl.Osterlund@lftg.se
Telefon: 046 – 15 22 01

 

Daniel Malmqvist

Yrkeslärare, Marknadsansvarig & skyddsombud
Undervisar i fordon & yrkeskunskap samt
entreprenörskap.
E-post: danielm@lftg.se
Telefon: 046 – 15 22 01
Mob: 0709589744

 

Daniela Cvetanovski

Rektor & specialpedagog
E-post: daniela@lftg.se
Telefon: 046 – 15 16 85
Mob: 0707222966

Erika Leva

Lärare
Undervisar i religion, naturkunskap & svenska.
E-post: erika@lftg.se
Telefon: 046 – 15 22 01

 

Jörn Stelhof

Yrkeslärare
Undervisar i fordon & yrkeskunskap.
E-post: jorn@lftg.se
Telefon: 046 – 15 22 01
Mob: 0724014548

 

Markus Edholm

Lärare
Undervisar i matematik & samhällskunskap.
E-post: markus@lftg.se
Telefon: 046 – 15 22 01

 

Natallia Rai

Biträdande rektor.
E-post: natallia@lftg.se
Telefon: 046 – 15 15 83
Mob: 072 401 45 58

 

Pierre Larsson

Yrkeslärare
Undervisar i fordon & yrkeskunskap samt entreprenörskap
Epost: pierre@lftg.se
Telefon: 046 – 15 22 01
Mob: 0724014553