Vårt programråd är en viktig del till att utveckla samverkan mellan vår skola och arbetslivet. Vi träffas en gång per termin och följande företag är med:

BiliaBilia i Lund är med i vårt programråd och hjälper till med kompetensutveckling.

Bilia ToyotaBilia Toyota i Lund är med i vårt programråd och hjälper till med kompetensutveckling.

Din BilDin Bil i Lund är med i vårt programråd.

Mobility MotorsMobility Motors i Lund är med i vårt programråd.

Honda Autostudio Malmö Logo Honda Malmö / Autostudio är med i vårt programråd och hjälper till med kompetensutveckling.

Bilteknik i Lund    Bilteknik i Lund är med i vårt programråd och hjälper till med kompetensutveckling.