Frånvaroanmälan

Om du inte kan komma till skolan på grund av sjukdom eller annan orsak, måste du meddela skolan om detta.

Vårdnadshavare till omyndiga elever kan göra en frånvaroanmälan genom att logga in på SchoolSoft för vårdnadshavare.

Myndiga elever kan frånvaroanmäla sig själva genom att logga in som ”elev” på SchoolSoft för elever.

Ni kan även göra en frånvaroanmälan via telefon på 046 – 15 15 75.

Ogiltig frånvaro kan medföra att ditt studiebidrag från CSN dras in.