Programstruktur

 

Årskurs 1

 

Programgemensamma ämnen

– Fordons- och transportbranschens villkor och arbetsområden

– Fordonsteknik – introduktion

 

Gymnasiegemensamma ämnen

– Engelska 5

– Idrott och hälsa 1

– Matematik 1a

– Naturkunskap 1a1 (2015)

– Svenska/Svenska som andraspråk 1

 

Årskurs 2

 

Inriktningsämnen

– Personbilsteknik – introduktion

– Reperation av personbilar och lätta transportfordon

 

Programfördjupningar

– Bromsar, kaross och chassi

 

Gymnasiegemensamma ämnen

– Idrott och hälsa 1

– Samhällskunskap 1a1

 

Valbara programkurser

– Svenska 2

 

Individuellt val (kurser att välja bland)

– Engelska 6 (läses som utökat)

 

APL (arbetsplatsförlagt lärande)

– 8 veckor (4 veckor på höstterminen och 4 veckor på vårterminen)

 

Årskurs 3

 

Programfördjupningar

– Komfort och säkerhetssystem 1a

– Motor och kraftöverföring

 

Gymnasiegemensamma ämnen

– Historia 1a1

– Naturkunskap 1a1

– Religionkunskap 1

 

Individuellt val (kurser att välja bland)

– Engelska 6 (läses som utökat)

– Idrott och hälsa 2

– Komfort och säkerhetssystem 1b

– Matematik 2a

– Svenska 3

 

Gymnasiearbete

– Gymnasiearbete

 

APL (arbetsplatsförlagt lärande)

– 8 veckor (4 veckor på höstterminen och 4 veckor på vårterminen)

 

För mer detaljerad information om programstrukturen, klicka på länken nedan.

Ladda ner programstruktur som pdf