Ledighet

 

Om du vill ansöka om ledighet pratar du med din mentor och fyller i en blankett. Blanketten för ledighet kan du be om hos din mentor. Ledighet beviljas endast om din mentor och berörda lärare godkänner din ansökan. Det är därför viktigt att du inte ligger efter i något ämne. Ansök om ledighet i god tid, minst två veckor före ledigheten.

Kom ihåg att du har ansvar att själv kontakta berörda lärare för att inhämta uppgifter och information om vad som skall göras under ledigheten.