Grattis Robin Gustafsson

Vid våra årskurs 3 elevers examen delar Bilia i Lund varje år ut ett stipendium till den elev som utmärkt sig bland annat genom goda studieresultat. Årets pris tillföll Robin Gustafsson, stort grattis Robin och tack Bilia!