Vid våra årskurs 3 elevers examen delar Bilia i Lund varje år ut ett stipendium till den elev som utmärkt sig bland annat genom goda studieresultat. Årets pris tillföll Robin Gustafsson, stort grattis Robin och tack Bilia!

Vid våra årskurs 3 elevers examen delar Bilia i Lund varje år ut ett stipendium till den elev som utmärkt sig bland annat genom goda studieresultat. I år tillföll priset Lucas Henriksson, stort grattis och tack Bilia.

Idag hade vi besök av lärare från motsvarande utbildning i Lettland. Natallia och Jörn berättade om hur vi arbetar och erfarenheter utbyttes.   

Vid våra årskurs 3 elevers examen delar Bilia i Lund varje år ut ett stipendium till den elev som utmärkt sig bland annat genom goda studieresultat. I år tillföll priset Ludvig Gyllander, stort grattis och tack Bilia.