Personbilsteknik

 

Personbilsteknik - bild 1Personbilsmekaniker/tekniker är ett framtidsyrke som leder till många yrken för dig som är tekniskt intresserad, som tycker om att arbeta med människor och ser bilen som en nödvändighet för den fria framkomligheten.

I ett fungerande samhälle behövs både praktiker och teoretiker. Då utvecklingen går oerhört fort behövs duktiga människor som kan arbeta med både huvud och händer.

Du som väljer fordonsprogrammet på gymnasiet läser ett yrke som har många utvecklingsmöjligheter. Du får dessutom arbetslivserfarenhet genom yrkespraktik (APL, arbetsplatsförlagt lärande) i flera perioder.

Utbildningen är treårig och du får grundläggande behörighet till yrkeshögskola. Genom att välja till kurser i svenska och engelska, kan du få grundläggande behörighet till universitet och högskola.

Utbildningen till personbilsmekaniker har genomgått stora förändringar under senare år i takt med att fordonen förändrats och utvecklats. Dagens bilar och maskiner innehåller mycket avancerad teknik, såsom dator och elektriska komponenter.

En personbilsmekaniker/tekniker är ofta en specialist. Bilarna innehåller allt mer elektronik och datorn är därför ett nödvändigt arbetsverktyg. Arbetsmiljön har genomgått stora förändringar till det bättre. De tunga lyften och den smutsiga arbetsmiljön är borta.

Personbilsmekaniker/tekniker är ett framtidsyrke, inte minst för tjejer. Det finns mycket goda framtidsutsikter inom yrket. Motorbranschen är en expansiv bransch i snabb och spännande utveckling. Arbetsuppgifterna förändras snabbt. De blir alltmer specialiserade och kräver hög kompetens. Det råder brist på yrkesutbildad personal och löneutvecklingen förväntas bli god. Motorbranschens arbetsgivarförbund räknar med att företagen behöver anställa ett par tusen nya personbilsmekaniker/tekniker varje år.

4 500 små och stora företag bildar tillsammans den svenska motorbranschen. Det är bilverkstäder, maskin- och traktorföretag, däck- och bärgningsföretag, bilplåtslagerier och lackeringsverkstäder. Även bilförsäljningsföretag ingår. Omkring 40 000 personer arbetar inom Personbilsteknik - bild 2motorbranschen. Hälften av dem jobbar som tekniker eller reservdelsmän. Hälften är säljare, chefer eller administratörer. I branschen finns även många enmansföretagare. Det finns 10 000 personbilsmekaniker/tekniker i Sverige. De flesta arbetar på bilverkstäder och bensinmackar med service och underhåll. Det finns allt ifrån små enmansverkstäder till stora anläggningar med flera hundra anställda.

En del personbilsmekaniker/tekniker specialiserar sig på ett särskilt märke och arbetar på en märkesverkstad. Andra väljer att jobba på en allverkstad. Arbetsuppgifterna är självständiga och man har många kundkontakter.

Arbetsuppgifterna kräver allt högre kompetens eftersom bilarna ständigt utvecklas. Personbilsmekaniker/tekniker utbildas på fordonsprogrammet i gymnasieskolan, inom grenen för fordonsteknik. De gymnasiegemensamma ämnena integreras så långt det går med yrkesämnena för att göra kurserna spännande för dig. Skolan lägger stort fokus på att du som elev skall bli en kompetent fordonsmekaniker. Det är också nödvändigt för dig att förstå instruktionsmaterial både på svenska och engelska. I utbildningen ingår även felsökningsmetodik och elektronik.

Efter utbildningen kan alla som utbildat sig till motorbranschens yrken med godkända betyg/godkänd examen genomgå ett slutprov. De som klarar provet får ett yrkescertifikat som gäller inom EU, men även i många andra länder. Efter tre års arbete inom motorbranschföretag utdelas även ett diplom. Det finns sex dominerande yrken inom motorbranschen. Det är för dessa som motorbranschen utfärdar yrkescertifikat och diplom.

Certifikatet, som är anpassat för att gälla i många länder, skall följa innehavaren hela livet. Det skall visa personlig data och ge uppgifter om grundläggande utbildning, anställningar och praktik samt vidareutbildningar.

Diplomet, som utöver yrkesutbildningen kräver yrkeserfarenhet, är en bekräftelse på innehavarens yrkeskunnande.

Personbilsteknik - bild 3Företagen i motorbranschen har genomgått stora förändringar under de senaste åren. Inte minst användningen av datorer har inneburit en revolution. Ett ständigt lärande är därför nödvändigt för de anställda och ett överlevnadsvillkor för företagen. De anställda erbjuds återkommande utbildning. På många verkstäder finns individuella utbildningsplaner för personalen. På stora verkstäder finns serviceskolor med grundkurser och påbyggnadskurser. Även små företag måste satsa mycket på utbildning. De behöver ofta specialisera sig för att överleva.