Frånvaroanmälan

 

Om du inte kan komma till skolan på grund av sjukdom eller annan orsak, måste du meddela skolan om detta.

Vårdnadshavare till omyndiga elever kan göra en frånvaroanmälan genom att logga in på SchoolSoft (klicka på länken högst upp till höger i menyn. Glöm inte att ändra till "vårdnadshavare"). Myndiga elever kan frånvaroanmäla sig själva genom att logga in som "elev" på SchoolSoft.

Ni kan även göra en frånvaroanmälan via telefon på 046 – 15 15 75.

Ogiltig frånvaro kan medföra att ditt studiebidrag från CSN dras in.