Elevhälsa

Elevhalsa - bildDin trivsel, trygghet, hälsa och personliga kunskapsutveckling är viktig för oss på Lunds Fordonstekniska Gymnasium.

Har du några frågor eller funderingar kring din situation i och utanför skolan, dina studier eller om du känner för att prata med någon, tveka inte att söka upp elevhälsoteamet, lärarna eller rektorn på skolan.

I vårt elevhälsoteam finns skolkurator, skolsköterska och specialpedagog som tillsammans arbetar med att stötta dig under din studietid.

Skolkurator

Om du har personliga eller skolrelaterade bekymmer och behöver prata med någon om detta kan du kontakta vår skolkurator Camilla.

Skolkurator Camilla finns på skolan varje tisdag, kl. 13.00 – 15.30. Du kan även nå henne via e-post camilla@lftg.se.

Skolsköterska

Hos skolsköterska Cecilia kan du få rådgivning i hälsorelaterade frågor samt enklare sjukvårdsbehandlingar.

Skolsköterska Cecilia finns på skolan onsdagar, jämna veckor, kl. 8.00 – 16.00. Du kan även nå henne via e-post cecilia@lftg.se. Om det är någon ändring på dag eller tid, finns det anslaget på rutan till hennes mottagning. Du når skolläkaren via skolsköterska Cecilia.

Specialpedagog

Specialpedagogen Daniela arbetar med handledning av lärare kring elever som är i behov av särskilt stöd. 

Du kan nå henne via e-post daniela@lftg.se.